Kwaliteitseisen diëtist

Beroepsvereniging

De diëtisten bij Van Dijk Voedingsadvies zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Meer informatie: www.nvdietist.nl

Kwaliteitsregister voor paramedici

Een voorwaarde om als dietist te mogen blijven werken, is de inschrijving in het Kwaliteitsregister voor paramedici. Elke diëtist moet elke 5 jaar een bepaald aantal punten halen uit na- en bijscholingen, om ingeschreven te mogen blijven in het Kwaliteitsregister voor paramedici. Door protocollair werken, het volgen van na- en bijscholingen en de inschrijving in het Kwaliteitsregister voor paramedici, kun je er van uitgaan dat je behandelend diëtist kwaliteit levert.

Meer informatie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Klachten?

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), zijn wij via onze beroepsvereniging de NVD aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Mocht er onverhoopt een klacht zijn, en kom je er met de diëtist niet uit, dan kun je voor het melden van een klacht of een geschil terecht bij het KLP.

Meer informatie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp of


Klachtenloket Paramedici

Maliesingel 39

3581 BK Utrecht

T 030 310 09 29

E info@klachtenloketparamedici.nl