Vergoedingen diëtist

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De consulten bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je krijgt per kalenderjaar 3 behandeluren vergoed, wat betekent dat je 180 minuten naar de diëtist kunt. Deze 3 behandeluren (180 minuten) worden verdeeld over een aantal consulten.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De facturen voor de diëtistische begeleiding worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Het eerste consult is een uitgebreid intake-gesprek en zal derhalve meer tijd kosten. In onderstaand overzicht zie je hoeveel tijd er gemiddeld voor een consult wordt gerekend.

Verplicht eigen risico vanaf de leeftijd van 18 jaar

Voor alles wat vergoed wordt uit de basisverzekering, behalve een consult bij de huisarts, betaal je een eigen risico. Bijvoorbeeld voor de medicatie, een keer bloedprikken, een onderzoek in het ziekenhuis, urinebepaling en ook de diëtist. De verzekering houdt bij van welke zorg je gebruik hebt gemaakt, en zij sturen je daar een rekening voor.

Het eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-. Indien je nog niet door uw eigen risico heen bent, worden de kosten voor de diëtist in rekening gebracht door de zorgverzekeraar, ten behoeve van het eigen risico.

Het bedrag voor de diëtist bedraagt echter nooit meer dan in totaal ca. € 222,24 van uw eigen risico per kalenderjaar.

Heb je het eigen risico al deels of helemaal verbruikt, dan hoef je minder, of helemaal geen eigen risico voor de diëtist te betalen. En betaal je eigen risico voor de diëtist, dan betaal je ook weer minder voor andere zorg, die uit de basisverzekering wordt vergoed.


Er geldt géén eigen risico voor de dieetbegeleiding bij:

  • diabetes

  • COPD (chronische longziekten)

  • CVRM (hart- en vaatziekten)

Deze ziektebeelden vallen binnen de zogenoemde ketenzorg binnen de huisartspraktijk. Meestal krijg je voor bovengenoemde ziektebeelden eens per 3 maanden controle op de huisartspraktijk. Indien je twijfelt of je binnen de ketenzorg valt, vraag het na bij je huisartspraktijk.

Meer dan 3 behandeluren nodig of wenselijk?

Je kunt altijd meer consulten volgen dan wat de verzekeraar uit de basisverzekering vergoedt. Veel aanvullende verzekeringen bieden extra vergoeding voor dieetconsulten, kijk hiervoor je polisvoorwaarden na, of check de website https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies#vergoedingen (let op, hier staan niet álle aanvullende verzekeringen tussen). Wordt de dieetvergoeding extra uit de aanvullende verzekering vergoed, dan hoef je hier géén eigen risico meer over te betalen.

Consulten worden altijd eerst vanuit de basisverzekering vergoed, en daarna pas uit de aanvullende verzekering.

Heb je geen extra vergoeding uit de aanvullende verzekering? Dan komen deze voor eigen rekening. Samen bespreken we hoe vaak we dan de consulten zullen inplannen en welke duur hiervoor wordt aangehouden. De factuur krijg je eens per maand opgestuurd naar je huisadres.