Met of zonder verwijzing naar de diëtist

Je kunt zowel met als zonder verwijzing naar de diëtist

Er is vrije toegankelijkheid voor de diëtist, wat betekent dat er geen verwijzing meer nodig is van een (huis)arts, tandarts, verpleegkundig specialist of een specialist, voor begeleiding door een diëtist.

De dieetbegeleiding dient in de meeste gevallen wel een medisch doel te hebben, zoals bijvoorbeeld (ernstig) overgewicht, verlaging van de bloeddruk of cholesterolwaarden, ongewenst gewichtsverlies, voedselallergie, maagdarmproblemen, risicoverlaging op hart- en vaatziekten en/of diabetes, of excessieve gewichtstoename tijdens zwangerschap.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.